Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores

Ajuts Sostenibilitat Econòmica - Programa 31

DOCUMENT S1: DECLARACIONS I DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER A LA SOL·LICITUD D'UN AJUT PER A LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA DELS ESTABLIMENTS DEL MUNICIPI DE ROSES, AFECTATS PEL CESSAMENT OBLIGATORI EN VIRTUT DE LA RESOLUCIÓ SLT/2546/2020 DE 15 D'OCTUBRE PER LA QUAL S'ADOPTEN NOVES MESURES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA PER A LA CONTENCIÓ DEL BROT EPIDÈMIC DE LA PANDÈMIA DE COVID-19 AL TERRITORI DE CATALUNYA, MODIFICADA PER LA RESOLUCIÓ SLT/2568/2020, DE 19 D'OCTUBRE, AIXÍ COM AQUELLS AFECTATS PER LA RESOLUCIÓ SLT/2700/2020 DE 29 D'OCTUBRE PER LA QUAL ES PRORROGUEN I ES MODIFIQUEN LES MESURES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA PER A LA CONTENCIÓ DEL BROT EPIDÈMIC DE LA PANDÈMIA DE COVID19 AL TERRITORI DE CATALUNYA. ANY 2020, PROGRAMA 31

Benvinguts al formulari de sol·licitud dels ajuts per a la sostenibilitat econòmica dels establiments del municipi de Roses, afectats pel cessament obligatori en virtud de la Resolució SLT/2546/2020 de 15 d'octubre i modificacions posteriors per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid19 al territori de Catalunya any 2020, Programa 31

Cal omplir el formulari seguint el primer botó. La identificació és mitjançant certificat electrònic*. Cal seguir totes les pàgines fins al final, que es genera el document que cal presentar. Un cop descarregat (al finalitzar el formulari es descarrega automàticament), omplir la instància genèrica (prémer el botó "Tornar a l'inici" i seguir el segon botó) i annexar-lo. En cas de ser necessari, annexar també el "Declaració de dades fiscals i autorització de transferència per a pagaments de la Tresoreria de l'Ajuntament de Roses", degudament formalitzat per l'entitat financera, que podeu trobar aquí.

(*)En cas que el certificat electrònic sigui d'un tercer diferent del sol·licitant o representant legal de l’empresa (en cas de persona jurídica) com pot ser a través de la gestoria, assessoria, caldrà:

© Ajuntament de Roses